Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomeKindercentrum de WijsneusjesWie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

In 2010 is kindercentrum de Wijsneusjes begonnen met de opvang van kinderen in Almere Buiten op onze huidige locatie in de Eilandenbuurt. Inmiddels is kindercentrum de Wijsneusjes niet alleen gegroeid met het aantal opvangscholen, maar ook met locaties in Almere Nobelhorst. Iedere dag worden op de diverse locaties in totaal 200 kinderen opgevangen. Elk van deze locaties heeft eigen kenmerkende eigenschappen.

Kindercentrum de Wijsneusjes

Kindercentrum de Wijsneusjes kenmerkt zich door het familiegevoel dat leeft bij kinderen, ouders, medewerkers en management. Wij zijn een groot huishouden met nauwe contacten met onze ouders en de kinderen een luisterend oor bieden. Onze visie is dat iedereen speciaal en uniek is. In onze werkwijze willen wij kinderen stimuleren zichzelf op een geheel eigen wijze te ontwikkelen. Leuke en gezellige activiteiten maar ook huiswerkbegeleiding maken hier onderdeel van uit.

Het vergroten van aanwezige kennis en vaardigheden vinden wij belangrijk. Dit geeft ons de mogelijkheid te voldoen aan de wettelijke kaders. Nog belangrijker is het voor ons dat wij onze kinderen een actuele en gevarieerde opvang geven. Medewerkers krijgen daarom ieder jaar de mogelijkheid opleidingen en cursussen te volgen om onze missie concreet te maken.

Wanneer je als een grote familie bent betekent dit ook dat je met elkaar afspreekt op welke manier wij met elkaar omgaan. In onze pedagogische beleidsplan hebben wij onze normen en waarden opgesteld. Deze zijn:

  • Respect hebben voor elkaar
  • Respect hebben voor andere culturen
  • Met elkaar een goede sfeer op de groep waarborgen
  • Saamhorigheid
  • Jezelf kunnen en mogen zijn
  • Uitkomen voor jouw mening en gevoelens
  • Samenwerken op meerdere gebieden
  • Verschillen erkennen, bespreekbaar maken en accepteren
  • Regels binnen de groep

Met de kinderen is gefilosofeerd over hoe wij dat wat wij belangrijk vinden zichtbaar maken op de groepen. Onze kinderen vinden het belangrijk dat respect naar elkaar wordt getoond, dat iedereen mee mag doen, dat ieders voornaam wordt gebruikt wanneer je met elkaar praat en dat je voorzichtig bent met de spullen van een ander.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en samen maken wij een mooie dag op ons kindercentrum.