Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kinderopvang toeslag

IS510-066Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in de meeste gevallen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang en wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag wordt alleen uitgekeerd als de locatie waar de opvang plaatsvindt is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hiervoor moet de opvang voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en het feit of ouders werken en/of studeren. Voor meer informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst. Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt  hier een proefberekening maken.

U kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen. Daarvoor heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Wij raden u aan tijdig Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Om dit te doen, heeft u de plaatsingsgegevens van uw kind(eren) nodig. Deze kunt u vinden op het contract dat u van ons gekregen heeft. Wanneer u de aanvraag bij de Belastingdienst heeft ingediend, heeft de Belastingdienst 6 tot 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen die u later doorgeeft.