Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Klachtenregeling

Interne klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over kindercentrum “de Wijsneusjes”, dan dient u deze schriftelijk in te dienen ter attentie van de directie. Zolang een serieuze klacht niet schriftelijk ontvangen is bij de directie kan nergens aanspraak op worden gemaakt.

Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 dagen in behandeling worden genomen. De klachtencoördinator zorgt dat de klacht bij de juiste persoon of personen terecht komt. Uitgangspunt is om samen met u zo snel mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen, zo mogelijk binnen 3 weken. Alle klachten worden door de klachtencoördinator geregistreerd en n.a.v. deze registratie wordt er periodiek bekeken of preventieve acties noodzakelijk zijn.

Externe klachtenprocedure

Indien u, een klacht heeft die naar uw mening intern niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid direct contact op te nemen met de Geschillencommissie waarbij wij als organisatie zijn aangesloten.
Kindercentrum de Wijsneusjes is aangesloten bij een externe Klachtencommissie, te weten de Geschillencommissie.
Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Uw klacht indienen:

– ga naar www.degeschillencommissie.nl

– bekijk de voorwaarden van kinderopvang