Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomePeuterplusgroep

Peuterplusgroep

Heeft u behoefte aan flexibiliteit? Is uw kind toe aan uitdaging, samenspel en wilt u niet meteen vastzitten aan een contract? Dan is de peutergroep van de Wijsneusjes de oplossing!
Vanaf 1 juni 2021 biedt Kindercentrum de Wijsneusjes ook een peuterplusgroep aan. Onze peuterplusgroep ‘de Eigenwijsjes’ vangt kinderen tussen de 2 jaar en 4 jaar op. De doorgaande lijn naar de basisschool is een essentieel aspect in de peutergroep. Deze peutergroep heeft plek voor maximaal 10 peuters. Het kind-leidsterratio is 1:8 (1 leid(st)er op 8 kinderen). De kinderen worden begeleid door gediplomeerd pedagogische medewerkers.

De kinderen kunnen het gehele jaar (met uitzondering van de nationale feestdagen én de week tussen kerst en oud en nieuw) gebruik maken van de opvang. De peuters worden tussen 08.00-19.00 uur opgevangen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers. De kinderopvang is van maandag t/m vrijdag geopend.

Op de peuterplusgroep worden kinderen opgevangen in één vaste stamgroep. Een kind  ‘hoort’ tot een stamgroep. De groep wordt begeleid door vaste pedagogische medewerkers. Naast de pedagogische medewerkers van de stamgroep, leert het kind ook pedagogische medewerkers en kinderen van de andere groepen kennen. Dit zal de eventuele doorstroom naar onze BSO makkelijker maken. Vakanties van de vaste pedagogisch medewerkers worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wij werken zo veel mogelijk met vaste invalkrachten. Ons uitgangspunt is dat ten minste altijd één vaste pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. 

Inschrijven

Kindercentrum de Wijsneusjes is gevestigd in de Almere Buiten, Eilandenbuurt. Zowel de peuterplusgroep (2-4 jaar), maar ook alle groepen van de buitenschoolse opvang (4-13 jaar) zijn ondergebracht in ons grote en ruime pand.

Wilt u uw zoon/dochter inschrijven bij kindercentrum de Wijsneusjes? Vul dan het inschrijfformulier volledig in. Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Binnen 2 weken ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Ook ontvangt u ons pedagogisch beleidsplan en een overzicht van de gesloten dagen tijdens een kalenderjaar. Aan de hand van de door u ingevulde gegevens wordt een (concept)contract opgesteld. Het (concept)contract wordt digitaal door u ondertekend via ons systeem. U ontvangt hiervan bij inschrijving een ouderlogin. Op deze manier zorgen wij voor een duidelijk en inzichtelijke manier van samenwerken tussen ouders en ons kindercentrum.

Intake

Wanneer wij uw peuter hebben ingeschreven nemen wij contact met u op om elkaar te ontmoeten. Op deze manier leren wij elkaar en uw kindje kennen. Dit biedt ons de gelegenheid om een optimale speel- en leeromgeving voor uw kindje te creëren.

Wennen

Voordat de eerste dag aanbreekt waarop wij uw peuter gaan opvangen mag uw kindje een dagdeel bij ons komen wennen. Uw peuter maakt alvast kennis met de juf en de andere kindjes die naar onze peutergroep komen. Deze wenochtend wordt circa 2 weken voor de echte start van de opvang van uw peuter.