Direct contact? Bel: 036 - 848 80 87

HomeKindercentrum de WijsneusjesPedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Kindercentrum de Wijsneusjes biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Ons hoofddoel is om kinderen een veilige, uitdagende, leerzame en vertrouwde opvang te bieden. Wij bieden ouders de mogelijkheid om de zorg van hun kind(eren) tijdelijk over te dragen aan onze professionele medewerkers. Wij zien emotionele veiligheid als één van de belangrijkste opvoeddoelen. Dit vormt een basis voor de overige opvoeddoelen. Wat is emotionele veiligheid eigenlijk? Emotionele veiligheid is het creëren van een veilige basis, een “thuis” waar de mogelijkheid hebben zich te ontspannen en waar kinderen zich vooral veilig voelen.

Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze voor onze kindercentrum maakt willen wij u een beeld geven van de methodiek die gevolgd wordt binnen onze kindercentrum. Een uitgebreide versie van ons pedagogisch beleidsplan is op onze vestiging op te vragen.

Wij willen graag dat uw opvoeding tijdens onze opvang wordt voortgezet, Regelmatig contact en overleg zijn in dit proces noodzakelijk. Aan de basis van het aanbieden van opvang aan uw kind(eren) staat ons pedagogisch beleidsplan. Tijdens de periode die uw kinderen op onze kindercentrum verblijven maken zij veel ontwikkelingen door. Ontwikkelingen die letterlijk met vallen en opstaan gepaard gaan. Verdriet en plezier liggen nauw samen. De groepsleiding biedt ondersteuning aan uw opgroeiende kind. Zij zijn betrokken bij het individuele kind en de groep. Kernwoorden van onze werkwijze zijn: begrip, respect, betrokkenheid, inlevingsvermogen, geborgenheid en het vertalen van gevoelens. Kindercentrum “de Wijsneusjes” handelt hierbij vanuit het mensbeeld dat ieder kind uniek is.

Het pedagogisch beleidsplan is te allen tijde in te zien op onze locatie. Wanneer u behoefte heeft om ons pedagogisch beleidsplan te lezen is het mogelijk dit bij de leidinggevende en/of assistent leidinggevende aan te vragen. 

Missie  

Kindercentrum de Wijsneusjes staat voor betaalbare, professionele opvang voor ouders en kinderen in de gemeente Almere. Wij willen opvang zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving van het kind brengen. Daarbij willen wij ervoor zorgen dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid voor ouders en kinderen behouden blijft. Uitgangspunt is handhaven van de directe opvang en vergroten van de organisatie, zonder kwaliteit te verliezen.