Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid inzien?

Pedagogisch beleidsplan 2018-2019:

Bij deze informeren wij u dat ons pedagogisch beleidsplan in te zien is op onze locatie. U kunt ten alle tijden aangeven dat u het plan wilt inzien. Indien u behoefte heeft aan een digitaal bestand kunt u dit aangeven via de mail en zullen wij u het plan toesturen. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Emotionele veiligheidIS510-045

Wij zien emotionele veiligheid als een van de belangrijkste opvoeddoelen. Dit vormt een basis voor de overige opvoeddoelen. Wat is emotionele veiligheid eigenlijk?

Emotionele veiligheid is het creëren van een veilige basis, een “thuis” waar kinderen zich kunnen ontspannen en waar kinderen zich vooral veilig voelen.

Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze voor onze kindercentrum maakt willen wij u een beeld geven van de methodiek die gevolgd wordt binnen onze kindercentrum. Een uitgebreide versie van ons pedagogisch beleidsplan is op onze vestiging op te vragen, nu volgt een korte samenvatting:

Wij willen graag dat uw opvoeding tijdens onze opvang wordt voortgezet, regelmatig contact en overleg zijn daarom noodzakelijk.

Aan de basis hiervan staat ons pedagogisch beleidsplan. Tijdens hun verblijf op onze kindercentrum maken kinderen veel ontwikkelingen door. Ontwikkelingen die letterlijk met vallen en opstaan gepaard gaan. Verdriet en plezier liggen nauw samen. De groepsleiding biedt ondersteuning aan uw opgroeiende kind. Zij zijn betrokken bij het individuele kind en de groep. Kernwoorden van de werkwijze zijn: begrip, respect, betrokkenheid, inlevingsvermogen, geborgenheid en het vertalen van gevoelens. Kindercentrum “de Wijsneusjes” handelt hierbij vanuit het mensbeeld dat ieder kind uniek is.